Scb lönestatistik

scb lönestatistik

Lönestrukturstatistiken för hela ekonomin har till syfte att årligen ge en översiktlig och jämförbar statistik om lönestrukturen för hela arbetsmarknaden. Månadslön. Yrkesgrupp, Kön, Antal, Undre kvartil, Median, Övre kvartil, Medellön. Samtliga. Kvinnor. , 27 , 31 , 39 , 34 Män. , 28 , 34 , 43 , 37 Totalt. , 27 , 33 , 41 , 36 Förvaltnings- och planeringschefer. Kvinnor. 1 , 45 , 53 , 62 Statistiken visar lönenivå, lönestruktur, löneutveckling och sysselsättning inom statlig sektor per kön, ålder, region, yrke, utbildning och tjänstgöringens omfattning. Motsvarande lönestatistik redovisas även för landstingskommunal, primärkommunal sam. Att det är investeringar som driver utvecklingen är ett tecken på att det råder högkonjunktur. Antal anställda efter månadslöneintervall och kön, Genomsnittlig grund- och månadslön power big meet 2018 kvinnors lön i procent av mäns lön efter SNI och kön. Av alla barn i Sverige bor 7 procent i en familj double blowjob låg inkomststandard, vilket betyder att inkomsterna inte räcker till för de nödvändigaste levnadsomkostnaderna. Artikeln baseras på data från lönestrukturstatistiken avseende år som omfattar drygt 2,3 miljoner personer.

Scb lönestatistik Video

Löneskillnaden

Scb lönestatistik - menar

Inkomsten består förutom av lönen även av inkomster av kapital, till exempel räntor på sparkonton och utdelningar på aktier. I vilka yrken tjänar då männen i genomsnitt mindre än kvinnorna? Genomsnittlig månadslön och lönespridning efter sektor, yrkesgrupp SSYK och kön. Lönedatabasen I lönedatabasen hittar du information om genomsnittlig månadslön för vissa yrkesgrupper. Löneutvecklingen var klart sämre bland dem som stannat hos sin arbetsgivare än de som bytt. Att det är investeringar som driver utvecklingen är ett tecken på att det råder högkonjunktur.

Share your thoughts

0 Replies to “Scb lönestatistik”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *