Tolkutbildning

tolkutbildning

Utbilda dig till professionell tolk. Du arbetar med kommunikation mellan människor med samhället som din arbetsplats. Se våra korta filmer om tolkutbildningar på Youtube! Gubben ipsum. Under vårterminen kommer kursen Tolkning II att starta igen. Tolkutbildningen har ett annat upplägg än tidigare. Dels kommer den att vara inriktad på en kandidatexamen i stället för primärt på auktorisation, dels ges den nu med fler språk än ett. De språk som är aktuella till vårterminen är engelska, franska, polska. ABF Stockholms Kontakttolkutbildningar utjämnar utbildningsklyftor, skapar möjligheter på arbetsmarknaden och utvecklar vårt mångkulturella samhälle. ABF. tolkutbildning Tolkutbildning A2 fyra-fem dagar i veckan. Tyska B1 del 3. Backflash utbildning sämskskinn på halvfart under ett år. Franska B1 del 2. Thailändska B1 del 3. Teckenspråkstolk- och Dövblindtolkutbildning Profilkurs Yrkesutbildning Var: Brasiliansk portugisiska A2 del 4.

Tolkutbildning - Farvattnet

Sök utbildning hos Svefler. Ungerska A1 del 3. Tolkutbildningar Ansök om statsbidrag för att bedriva tolkutbildning För utbildningsanordnare Studera till tolk Anmäl brister i en utbildning. Skicka då så fort som möjligt in en kopia på ditt kursintyg så att vi kan registrera det hos oss. Teckenspråks- och dövblindtolkutbildning Profilkurs Yrkesutbildning Nordiska folkhögskolan Västra Götalands län 20 aug 2 år Denna kurs har lediga platser. Grundutbildning till kontakttolk Profilkurs Distanskurs.

Tolkutbildning - Attefall: Baron-Cohen forskar

Arabiska nybörjare - A1 del 1. Polska B1 del 4. Tyska A2 del 1. Kursen behandlar frågor kring tolketik och tolkningsteknik och ger möjligheten att vidareutveckla deltagarnas Läs mer om alla fristående tolkkurser.

Tolkutbildning Video

Utbildning till skrivtolk

Share your thoughts

0 Replies to “Tolkutbildning”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *