Miljöproblem

miljöproblem

Kolkraftverk och brunkolsfält i all ära – det finns fler miljötabbar som Sverige borde fixa. Bilens avgaser ger upphov till tre principiellt skilda problem: Lokalt, på hårt trafikerade gator i städer: Höga halter av kväveoxider (NOx), partiklar och kolväten (HC) medför luftvägssjukdomar, besvär för astmatiker och allergiker samt cancer. Regionalt: Trafikens utsläpp av kväveoxider bidrar till bildning av s.k. marknära. Vattenmiljöerna i Örebro län är utsatta för miljöpåverkan från mänskliga verksamheter. I många fall leder det till miljöproblem som algblomningar eller biotopförstöring. Åtgärder genomförs för att minska graden av miljöpåverkan och komma till rätta med miljöproblemen. Sidinnehåll 1. Målsättningen är att vattenmiljöerna ska.

Miljöproblem - ett par

Om Cookies       Produktion: Målsättningen är att vattenmiljöerna ska ha en naturlig fauna och flora och inte innehålla halter av föroreningar som utgör en fara för hälsan. De flesta båtar behöver skydd för att minska påväxt av havstulpaner, alger och musslor. Många målar därför båten med båtbottenfärger som innehåller olika gifter. Ett väsentligt sätt att minska bilismens negativa inverkan på miljö och klimat är att hålla ner förbrukningen av bränsle. Utsläpp av metangas och utsläpp vid bränder När vi deponerar organiskt material finns det risk för utsläpp av metangas. Spridningen av föroreningar kan vara både som fasta partiklar, lösta i vatten eller i gasform.

Miljöproblem Video

Mitt i miljön - Avsnitt 1: Vad är ett miljöproblem?

Share your thoughts

0 Replies to “Miljöproblem”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *