Allvarlig psykisk störning

allvarlig psykisk störning

Här nedan skall vissa situationer då det kan tyckas tveksamt ifall en person bör kunna hållas ansvarig för sitt agerande eller inte diskuteras. Framförallt skall det fokuseras på vad som gäller ifall en psykiskt sjuk person begår brott, men även ett par andra faktorer som kan tänkas påverka huruvida en person kan dömas till. Om en person, som funnits skyldig till ett brott, begick detta under inflytande av en allvarlig psykisk störning, bör som regel fängelse inte utdömas som påföljd. Den skyldige kan istället dömas till rättspsykiatrisk vård. Beslutet fattas av domstol utifrån ett utlåtande från en rättspsykiatrisk undersökning. Rättspsykiater, psykolog. På tisdagen presenterades resultatet av den stora rättspsykiatriska undersökningen som rätten beslutade att Johanna Möller skulle genomgå efter att hon befunnits skyldig till mord och mordförsök. Undersökningen visar att Johanna Möller inte lider av en allvarlig psykisk störning och kan därför dömas till.

Allvarlig psykisk störning Video

Johanna Möller inte psykiskt sjuk allvarlig psykisk störning

Share your thoughts

0 Replies to “Allvarlig psykisk störning”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *